Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
ติดต่อเรา
กึ่งรถพ่วงและส่วนการขาย
Otton เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์กึ่งแขวนที่ดีที่สุดในประเทศจีน โรงงานของเรามีชุดสมบูรณ์ของอุปกรณ์การผลิตไม่เพียงแต่สามารถผลิตชนิดที่แตกต่างกันของรถพ่วงกึ่งแต่ยังสามารถให้ชิ้นส่วนอะไหล่ เราใส่ความพึงพอใจของลูกค้าก่อนและมุ่งมั่นที่จะให้คุณมีคุณภาพที่ดีที่สุดและบริการระดับมืออาชีพ
เกี่ยวกับ ultrton
TY_LATEST_NEWS_BLOGS