Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
ติดต่อเรา
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

รถพ่วง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบริการของเรา เนื่องจาก กึ่งรถพ่วงและชิ้นส่วน เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลหนักที่มีปริมาณเทียบเท่ากับบรรจุมาตรฐานระหว่างประเทศขนาดแตกต่างกันและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แยกต่าง จากประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างผลิตภัณฑ์อัลตร้าตันสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุด เราร่วมมือกับบริษัทจัดส่งสินค้าที่มีชื่อเสียงหลายบริษัทและบริษัทจัดส่งสินค้าที่มีค่าใช้จัดส่งสินค้าที่แข่งขันมากที่สุดเพื่อจัดบร


มีความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดและวิธีการบรรจุที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา จัดการจองพิธีการศุลกากรฯลฯ ถ้าจำเป็นนัดหมายเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เตรียมเอกสารพิธีการศุลกากรที่จำเป็น

  • ติดตามสถานะการจัดส่งจนกว่าจะได้รับสินค้า

  • ทะเลขนส่งทางรถไฟและทางหลวงขนส่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณ บรรจุภัณฑ์

  • CBU หรือ SKD ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบินส่งออก