Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
ติดต่อเรา
ชุดกลองเบรก

รถพ่วง

ชุดกลองเบรก

ข้อควรระวังในการโหลดและขนถ่ายของรถพ่วงรถยนต์กึ่งรถพ่วง

ชุดกลองเบรกเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบเบรก เบรกกลองขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานเบรกคุณภาพของกลองเบรกโดยตรงมีผลต่อประสิทธิภาพการเบรกและอายุการใช้งาน ดังนั้น ULTRATON รถพ่วงแนะนำให้คุณซื้อที่มีคุณภาพมีเสถียรภาพและมีเสถียรภาพทางด้านเทคนิคกลองเบรก

  • ข้อดี
  • ข้อควรระวังอื่นๆ

ข้อดี ชุดกลองเบรก

ประเภท
TypeBrake DiamBrake WidthPilot SizeP.C.D.NO.Hole.SizeAll High
UMB101Ø419201Ø228.6Ø2858-ø21276
UMB102Ø419241Ø228.6Ø2858-ø21316
UMB103Ø419200Ø223Ø285.7510-ø24273
UMB104Ø419197Ø240Ø285.7510-ø23252
UMB105Ø419198Ø281.9Ø33510-ø23252
UMB106Ø419200Ø285.75Ø33510-ø23276
UMB107Ø419240Ø281.9Ø33510-ø23292
UMB108Ø419241Ø285.75Ø33510-ø23315
UMB109Ø419200Ø223Ø285.7510-ø21273
UGB201Ø420183Ø240Ø2858-ø21252.5
UGB202Ø420183Ø290Ø33510-ø23252.5
UGB203Ø420208Ø290Ø33510-ø23287
UGB204Ø420193Ø290Ø33510-ø23246
UGB205Ø420226Ø290Ø33510-ø23284
UGB206Ø420225Ø290Ø33510-ø23286
UGB207Ø420223Ø240Ø2858-ø21286
UGB208Ø420225Ø290Ø33510-ø23283
UGB209Ø420225Ø290Ø33510-ø23283
UGB2010Ø420222Ø240Ø3358-ø21283
UGB2011Ø420200Ø290Ø33510-ø23252.5
UGB2012Ø420225Ø290Ø33510-ø23298
UGB2013Ø420240Ø290Ø33510-ø23298
UGB2014Ø420240Ø290Ø33510-ø23296
UGB2015Ø420215Ø290Ø33510-ø23277
UGB2016Ø420200Ø290Ø33510-ø23226
UGB2017Ø420200Ø290Ø33510-ø23226


ข้อควรระวังอื่นๆ ชุดกลองเบรก

  • บริการก่อนการขาย สื่อสารกับลูกค้าและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ประเภท

  • ให้บริการโซลูชั่นแบบมืออาชีพ ประเภท

  • เพื่อให้ลูกค้าด้วยราคา FOB หรือ CFR วิธีการชําระเงิน

ก่อนการผลิตล่วงหน้า 50 เปอร์เซ็นต์การโอนเงินและจ่ายเงินก่อนจัดส่ง


เราเป็นหุ้นส่วนระยะยาวกับบริษัทจัดส่งสินค้าที่มีชื่อเสียงมากและบริษัทจัดส่งสินค้าเช่น COSCO หนึ่งพิล MSC CMA ฯลฯ ประเภท

ให้วิธีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพของการบรรจุในเวลา ประเภท

  • จัดการจองพิธีการศุลกากรฯลฯ ประเภท

  • นัดตรวจสอบผลิตภัณฑ์หากจำเป็น ประเภท

  • เตรียมเอกสารพิธีการศุลกากรที่จำเป็น ประเภท

  • ติดตามสถานะการจัดส่งจนกว่าจะได้รับสินค้า การขนส่งสินค้าระหว่างทะเลและทางรถไฟและทางหลวงและบรรจุภัณฑ์

  • CBU หรือ SKD ตามมาตรฐานการส่งออกทางทะเล
ฝากข้อความไว้: